Servicii


Oferim servicii complete in domeniul cadastrului, topografiei si geodeziei, cu preturi negociabile, astfel:

 • Intabulare (prima inscriere in baza titlului de proprietate)
 • Intabulare apartament
 • Dezlipire sau alipire (lotizare)
 • Intabulare constructii
 • Documentatie topografica pentru eliberarea certificatului de urbanism, autorizatiei de construire
 • Trasare (tarusare)
 • Rectificari de limite si suprafete
 • Expertize extrajudiciare pentru intabularea prin instanta
 • Releveu apartament, casa s.a.
 • Atribuire numar cadastral
 • Actualizari in cadastru (destinatie, categorii de folosinta, adresa postala)
 • Apartamentari, subapartamentari, reapartamentari
 • Identificare locatie imobil s.a

Aparatura


receptoare GPS

Topcon GRS-1 cu dubla frecventa

statie totala

Zeiss Rec Elta 15C

statie totala

Zeiss Rec Elta RL-S

statie totala

Topcon GTS 239N